"Ik benader cliënten rustiger. Ik geef ze ruimte en ga niet aan ze rukken en trekken" (verzorgende verpleeghuis PG)

Programma Samen Bewegen 2

Deze training is een vervolgtraining en gaat uit van een beschikbare basiskennis van haptonomisch verplaatsen. Cursisten die eerder de driedaagse ‘Bewuste aandacht’ volgden, of de training ‘Samen bewegen 1’, beschikken over  deze basiskennis en kunnen zich direct aanmelden. Andere cursisten graag even vooraf overleggen of deze training aansluit bij voorkennis en ervaring.

Het programma van deze dag bestaat uit de volgende onderdelen:

Begeleiden van verplaatsingen in en rond het bed

Draaien in bed van je af en naar je toe
Zijwaarts verplaatsen in bed
Omhoog verplaatsen in bed
Van lig naar zit op de rand van het bed en vice versa

Gebruik van hulpmiddelen met gevoel voor de cliënt en jezelf

Glijzeil
Glijrol
Papegaai

Lesmateriaal:  “Handboek haptonomisch verplaatsen” van Inga Mol