"Ik merk dat ik meer rust kan bewaren bij een reanimatie" (verpleegkundige cardiologie)

Bewuste aandacht in actie

Bewuste aandacht

Bewuste aandacht is de basis van relatiegerichte zorg. Bewuste aandacht van de zorgverlener voor de cliënt, de onderlinge (zorg)relatie én voor zichzelf.  Dit laatste  is voor veel zorgverleners even wennen. Ze zijn gewend om aandacht voor zichzelf als minder belangrijk, of zelfs als egoïstisch te zien. De driedaagse training start daarom met een dag ‘stilstaan bij jezelf en bewust waarnemen’.

Bewuste aandacht is een voorwaarde om patronen te doorbreken, maar ook om te kunnen zien, horen en voelen wat er met jezelf en de ander gebeurt in de zorgrelatie. Wat heeft de ander nodig? Moet je als zorgverlener iets doen of moet je iets laten? Wat heb jij als zorgverlener nodig om je werk met voldoening te kunnen doen,  zonder uitgeput te raken?

Bewuste aandacht trainen

Bewuste aandacht kun je leren. Je denken en je voelend vermogen kun je, net zoals je spieren op de sportschool, trainen. Deze driedaagse geeft hieraan een stevige impuls én de praktische hulpmiddelen en vaardigheden om bewuste aandacht in werk en  persoonlijk leven verder te ontwikkelen.

Duur: 3 dagen (met een tussenperiode van ongeveer 2 weken)
Onderwerp: Bewuste aandacht tijdens het werk
Deze training is op aanvraag voor groepen beschikbaar.

Programma